Yoram Indik
לחץ לחיפוש נכסים

כאילו

כאילו

בזמנו פנה אלי זמר ידוע וביקש ממני למכור את דירת היוקרה שלו. קבענו פגישה, ראיתי את הדירה, שמעתי את המחיר המופרז מאוד והודעתי לבעל הדירה שרק אם יהיה לי לקוח ספציפי שכל כך ירצה לרכוש דווקא בבניין הזה אביא אותו.
חלפה שנה ומצאתי לקוח כזה, תושב חוץ, שחפץ לרכוש נכס דווקא בבניין הספציפי בו לזמר הנודע יש דירה.

פניתי לזמר לבדוק אקטואליות ואכן הדירה אקטואלית למכירה. תיאום הביקור היה קשה במיוחד משום שבדירה גרים שוכרים מאוד ידועים ומאוד עסוקים, תוך כדי ההתכתבות במייל לעניין תיאום הפגישה, ביקשתי שוב ושוב שיחזיר את טופס הזמנת שירותי התווך חתום כנהוג במקומותינו.

הזמר הידוע התחמק והתחמק, ולבסוף כשהודעתי לו חגיגית שמבלי שיחתום על הזמנת שירותי תווך לא אוכל להביא את הלקוח, הודיע לי חגיגית שהוא מבקש את מספר הפקס שלי ותוך דקות שולח טופס חתום.

ואכן כך היה, תוך דקות קבלתי טופס חתום, אך ללא ציון מספר תעודת זהות, ללא ציון הכתובת ומחיקת הסעיפים העיקריים בהזמנת שירותי התווך.

השתכנעתי מיידית שיש כאן בעיה, החלטתי לא להכניס ראש בריא למיטה חולה ולא להביא את הקונה לדירה.

הזמר הידוע כעס מאוד שאני לא מוכן להביא את הלקוח המובחר ואז עניתי לו "לא נורא אתה כאילו חתמת ואני כאילו יביא את הלקוח".

ישנן 1 תגובות
מיון:
תוכן ההודעה:
  • אתה אלוף והוא זמר מגעיל ונוכל. (0 תגובות)
    0 תגובות
    צור קשר