Yoram Indik
לחץ לחיפוש נכסים

מימון לנכסים יוקרתיים

מימון לנכסים יוקרתיים

שוק הנדל"ן היוקרתי הוא אחד משווקי ההשקעה הרווחיים והמניבים ביותר. כיצד, כיום ניתן להגשים חלום לרכישת נכס יוקרתי? יש לזהות נכס יוקרה כבעל פוטנציאל מניב על ידי בעלי מקצוע מיומנים. בעלי המקצוע המתבססים על נתונים סטטיסטיים וניסיון הנובע מהיכרות מעמיקה עם השוק והאזור המבוקש.

כדאי לוודא לפני רכישה את הנקודות הבאות:

 • שהנכס עונה על הקריטריונים היוקרתיים לאורך זמן
 • שהנכס ממוקם בסביבה המתאימה
 • שווי הנכסים הסמוכים מצדיק את ההשקעה
 • הצפי לפיתוח האזור מובטח
 • סוג הבנייה באזור ושימורו ככזה, יציב ומעוגן בתכניות הבנייה המקומיות
 • איכות הבניה של הנכס והפוטנציאל שלו
 • בדיקת רמת המחירים ב3 שנים האחרונות

לאחר בדיקות בסיסיות אלה נפתחת הדרך לרכישה באמצעות מימון בנקאי או דומה לו.


דרכי המימון המוכרות – משכנתאות


משכנתאות עשויות לממן בית ראשון ואף שני ושלישי. ניתן לקבל משכנתא נוספת למימון רכישת נכס יקר יותר, בהתאם לתנאים הבאים:

 • הוכחת יכולת החזר עדכנית
 • הוכחת סיום תשלום משכנתאות עד היום
 • הצגת התחייבויות לבנקים
 • יכולת לשעבד נכס בעל ערך גבוה במיוחד שיכול לשמש בטוחה לרכישת הנכס הנוסף, בכפוף לתקנות בנק ישראל בנידון

במקרים כאלה הערכות השווי חייבות להיות מדויקות ומהימנות משום שהן אלה שקובעות את גובה המשכנתא שתועמד לרשותכם למינוף הרכישה החדשה.


מימון חוץ בנקאי


בישראל זה מוכר פחות, משום שבנקים בישראל מועדפים בדרך כלל על הלקוח הישראלי השמרן. אולם גם כאן האפשרויות המגוונות קיימות ועומדות לרשותכם, למרות שלפעמים בתנאים פחות טובים מאשר הבנקים, ואולי אף מועדפים יותר. בשנים האחרונות יותר גופים פונים למימון עסקאות ופרויקטים בתחום הנדל"ן שלא דרך הבנקים, וכעת גם אנשים פרטיים יכולים ליהנות ממינופים אלה בהתאם לתנאים שהמממנים מציבים, כמובן. בין הגופים המעניקים מימון שכזה תוכלו למצוא בראש ובראשונה את חברות כרטיסי האשראי המוכרות המעניקות הלוואות ללקוחות שלהן, אם כי לא לכולם. היתרון הוא תנאים גמישים יותר לקבלת המימון ובאופן מיידי. כמובן שזה אינו מגביל את תקרת האשראי של הלקוח בשוטף.


מימון פרטי חוץ בנקאי – האפשרויות מתרבות


כיום, מתרבות והולכות החברות הפרטיות שמעניקות אשראי חוץ בנקאי לכל מטרה, כולל לרכישת נכסי יוקרה. כל המינופים חייבים לעמוד בתנאי הכדאיות של המלווים כמובן, בנוגע ליכולת ההחזר של ההלוואה וכל חברה מציבה את התנאים שלה ללווה. בדרך כלל, בחברות פרטיות כאלה ובקרנות המימון השונות הריבית גבוהה יותר משום שהסיכונים שהן לוקחות גבוהים יותר מאשר הבנקים, אולם כחברה הרשומה ברשם החברות היא חייבת להעמיד בכל זאת תנאי סף לקבלת ההלוואה, גם אם הם גמישים יותר מאשר התנאים הנוקשים שמעמידים הבנקים.

ישנן 0 תגובות
מיון:
תוכן ההודעה:
  צור קשר