Yoram Indik
לחץ לחיפוש נכסים

מיסוי דירה שלישית בישראל – איך זה עובד?

מיסוי דירה שלישית בישראל – איך זה עובד?

מדינת ישראל הינה מדינה שכמות האוכלוסין בה עולה בעקביות מדי שנה ולעובדה זאת משמעות רבה ביותר בכל הנוגע לנושא הדיור. מחירי הדירות והנדל"ן נמצאים במגמת עלייה מתמדת בעשור האחרון וזאת בשל נסיבות שונות כאשר מעל לכל כמובן נמצא אלמנט ההיצע והביקוש.

במקביל ולאורך השנים האחרונות הריבית הייתה נמוכה מאוד, הכסף בבנק נשא תשואות נמוכות, ולכן ישראלים רבים בעלי אמצעים העדיפו לרכוש דירות ולהשכיר אותן בתשואות גבוהות יותר. ערך הנדל"ן רק עלה והתמריץ לרכישת דירות גבר, ועתה מנסה הממשלה לשנות במעט את המגמה עם חקיקה חדשה מבית משרד האוצר. להלן ההיבטים החשובים שכדאי לדעת אודות חוק מס דירה שלישית בישראל ("חוק מס ריבוי דירות"):

 

הצורך: הגדלת מלאי הדירות למכירה

מדיניות הממשלה נובעת מביקורת גוברת של הציבור ומצורך לאפשר לזוגות צעירים ולאחרים לרכוש דירות במחירים שפויים.  הממשלה מנסה ופועלת בדרכים שונות למטרה להגדיל את מלאי הדירות בשוק כאשר בין היתר הוקמה תכנית "מחיר למשתכן", ישנן ניסיונות להפשרת קרקעות לבנייה בהליכים מזורזים, עידוד הבאת פועלים זרים מחו"ל וכל אלה נועדו לעודד בנייה חדשה ומסיבית.  חוק מיסוי דירה שלישית מנסה לעודד מכירת דירות קיימות בשוק, החוק מעודד החזקת לא יותר משתי דירות על ידי הגדלת המיסוי על האחרות.

 

עיקרי החוק

מס ריבוי דירות הוא מס שמוטל על יחיד/תא משפחתי שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הוא 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות לפי בחירתו.

סכום המס על כל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב על פי נוסחה שבחוק. כשהוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלקו היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה. החיוב הינו שנתי למעט מכירות ורכישות במהלך השנה. החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 שקל לשנה. בנוסף, נקבעו בחוק מקרים בהם יחל פטור מהמס או מקרים בהם יחול חיוב במס חלקי.
החוק קובע כי בשנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה לגבי כלל דירותיו ואותה יש להגיש עד לתאריך 30.6.2017. במידה ויחול מס על החייב הוא חייב להיות משולם בשני תשלומים שווים האחד עד לתאריך 31.12.  בחוק ובתקנות נקבעו כללים ותנאים לגבי זכאות חייב להטבות בעת מכירת דירת מגורים מיום 1.1.2017 ועד 1.10.2017. ההטבות מפורטות בתקנות הרשמיות וניתן ללמוד עליהם על ידי עיון בהם.

 

ייעוץ ויישום החוק

החוק נתקל לאחרונה בהתנגדויות שונות שבאות על רקע של עיוותים שונים שנוצרים עקב חיקוקו וזה אחד מחסרונותיו. המתנגדים מציינים חיסרון אפשרי אחר ומעריכים כי בגללו יעלו מחירי השכרת הדירות וציבור שלם שממילא לא יכול לרכוש דירות רק ייפגע ממנו.

רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט הרשמי שלה מידע וכלים לכל מי שרוצה להבין ולחשב את המס המדויק שנדרש לשלם. יחד עם זאת, מומלץ לבעלי דירות רבות להיוועץ טרם כל מהלך הנוגע לחוק, עם גורם מקצועי המתמחה בעניין מיסוי מקרקעין, נדל"ן ונכסים אשר יוכל לייעץ, להכווין ולחשב במדויק את תשלום המס הנדרש וכן לכלול היטב בשיקוליו את כל ההקלות וההטבות (אם קיימות) שעליכם לדעת ולנצל בהתאם להוראות החוק הקיימות.

ישנן 0 תגובות
מיון:
תוכן ההודעה:
    צור קשר